تاريخچه المپيادهاي جهاني شطرنج

خانه

 

سيزدهمين دوره: مونيخ  1958

 

سيزدهمين المپياد جهاني شطرنج همزمان با جشن هاي هشتصدمين سال تاسيس مونيخ در اين شهر برگزار شد. سي و شش کشور از جمله دو کشور آفريقايي در اين دوره از رقابتهاي المپياد حاضر شدند. برگزاري مسابقات بلافاصله پس از رقابت هاي اينترزونال باعث شد دنيا توجه خاصي به اين المپياد داشته باشد. از حاضرين در اينترزونال ميخائيل تال خود رابه تيم ملي شوروي رساند, اما فيشر و بنکو غايب بودند. رقابت هاي مقدماتي که در 4 گروه 9 تيمي برگزار شد يک حادثه مهم به همراه داشت. مجارستان که در مسکو بر سکوي سوم ايستاده بود، نتوانست به گروه A مرحله نهايي راه يابد. اسپانيا که در المپيادهاي پيش از جنگ جهاني همواره حضور مي يافت بعد از ربع قرن، بازگشت پر فروغي داشت و در مرحله مقدماتي در صدر گروه خود ايستاد.

در مرحله نهايي قرعه کشي به نحوي انجام گرفت که شوروي در دورهاي اول با تيم هاي مدعي روبرو مي شد. همين مساله باعث شد تا دور هشتم يوگسلاوي صدر جدول را اشغال کند، اما شوروي با چند پيروزي قاطع در دورهاي پاياني به سرعت از سايرين سبقت گرت و بار ديگر مقام قهرماني را از آن خود کرد. جالب اينجاست که مردان شوروي يعني باتوينيک، اسميسلوف، کرس، بروشتاين، تال و پتروسيان در تمام بازيهاي خود چه در مرحله مقدماتي و چه در مرحله نهايي تنها يک بار شکست راپذيرفتند. (شکست باتوينيک از داکشتين اتريشي در مرحله مقدماتي).

بعد از شوروي، يوگسلاوي به لطف درخشش گليگوريچ بر سکوي دوم ايستاد. اين درحالي بود که اگر نتيجه برد و باخت تيمي ملاک امتياز بندي قرار مي گرفت، يوگسلاوي بالاتر از شوروي از سکوي قهرماني بالا مي رفت. مکان سوم نيز در حالي به ياران آرژانتين رسيد که نايدورف در اين تيم حضور نداشت.

جايزه ويژه بهترين عملکرد بازيکنان در گرو ه هاي سه گانه مرحله نهايي به ترتيب نصيب گليگوريچ از يوگسلاوي، لارسن از دانمارک و بورخا از فيليپين شد. ضمن آنکه ميخائيل تال با کسب 8 امياز از 9 بازي در مرحله نهايي جايزه بيشترين درصد امتياز کسب شده را به خود اختصاص داد.

تيم ملي شطرنج ايران دردومين حضور خود با 4 پله سقوط نسبت به المپياد مسکو در رده سي و دو قرار گرفت. در تم ايران هوشنگ مشيان و مهدی پاکدامن جايگزين مصطفوي و نظريان شده بودند. ايران ر مرحله مقدماتي بدون کسب پيروزي در رده آخر قرار گرفت تا در مرحله بعد با تيم هاي گروه C رقابت کند. بازيکنان ايران در مرحله نهايي عملکرد نسبتا بهتري داشتند و با قرار گرفتن در رده هشتم گروه خود، مقام سي و دوم جهان را به دست آوردند.

مرحله مقدماتي

نتايج دور به دور تيم ايران در مرحله مقدماتي به شرح زير است:

 

مرحله مقدماتي - دور اول

اسپانيا 3.5 0.5

ايران

IM - سالامانکا

0.5 0.5 صفوت
پرز 1 0 مشيان
IM - آلبرو 1 0 پاكدامن
مالوفره 1 0 لطفي

 

مرحله مقدماتي - دور دوم

ايران

0.5 3.5

ايسلند

صفوت 0 1 يوهانسون
مشيان 0.5 0.5 پالماسون
پاكدامن 0 1 پوربرگسون
نوابي 0 1 يانسون

 

مرحله مقدماتي - دور سوم

آمريكا 3.5 0.5

ايران

IM - لومباردي 1 0 صفوت
GM - بيسژور 1 0 مشيان
GM - ايوانز 1 0 پاكدامن
GM - روسوليمو 0.5 0.5 نوابي

 

مرحله مقدماتي - دور چهارم

نروژ

2 2 ايران
رويان 0 1 مشيان
وستول 1 0 پاكدامن
بوکمن 0.5 0.5 لطفي
ليندبلوم 0.5 0.5 نوابي

 

مرحله مقدماتي - دور پنجم

تيم ايران در اين دور استراحت داشت
 

مرحله مقدماتي - دور ششم

فنلاند 3 1

ايران

IM - اويانن 1 0 صفوت
IM - بوک 0 1 مشيان
فرد 1 0 پاكدامن
هالستروم 1 0 عصار

 

مرحله مقدماتي - دور هفتم

ايران

1 3 اسرائيل
صفوت 1 0

IM - پوراث

مشيان 0 1 IM - چرنياک
پاكدامن 0 1 آلوني
لطفي 0 1 اسميلتينر

 

مرحله مقدماتي - دور هشتم

آفريقاي جنوبي 2.5 1.5 ايران
هيدنفلد 1 0 صفوت
کيربي 0.5 0.5 مشيان
گريواينيز 1 0 پاكدامن
ايساکسون 0 1 نوابي

 

مرحله مقدماتي - دور نهم

ايران

0.5 3.5 آلمان غربي
صفوت 0 1 تروگر
مشيان 0 1 IM - اشميد
پاكدامن 0.5 0.5 IM - پفيفر
عصار 0 1 لمان

 

جدول مرحله مقدماتي - گروه C

امتياز 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه فينال
23.5 3.5 3.5 3.5 3 3 2.5 2.5 2 * اسپانيا 1 A
23 3.5 3.5 3 3 3.5 3 1.5 * 2 آمريکا 2
22 3.5 4 4 1.5 2 3 * 2.5 1.5 آلملن غربي 3
15.5 3.5 2 2 2.5 2 * 1 1 1.5 ايسلند 4 B
15.5 3 1.5 2.5 3 * 2 2 0.5 1 فنلاند 5
15 3 3 2 * 1 1.5 2.5 1 1 اسرائيل 6
11.5 2 2.5 * 2 1.5 2 0 1 0.5 نروژ 7 C
10.5 2.5 * 1.5 1 2.5 2 0 0.5 0.5 آفريقاي جنوبي 8
7.5 * 1.5 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 ايران 9

 

مرحله نهايي

 

مرحله نهايي - دور اول

ايران

3 1

پورتوريكو

صفوت 1 0 سينترون
مشيان 1 0 بنيتز
پاكدامن 0 1 للاواندرو
لطفي 1 0 ويسپو

 

مرحله نهايي - دوم

فيليپين 2 2

ايران

کاردوسو - IM

1 0 صفوت
کامپومانس 0 1 مشيان
بورخا 1 0 پاكدامن
آلدکوا 0 1 لطفي

 

مرحله نهايي - دور سوم

ايران

1.5 2.5

يونان

صفوت 1 0 آگوس
مشيان 0 1 پاناگوپولوس
پاكدامن 0.5 0.5 آناستاسوپولوس
لطفي 0 1 زوگرافاکيس

 

 

مرحله نهايي - دور چهارم

ايرلند 3 1

ايران

والش 0.5 0.5 صفوت
رايلي 1 0 مشيان
راسل 0.5 0.5 پاكدامن
ريد 1 0 لطفي

 

 

مرحله نهايي - دور پنجم

ايران

3 1 تونس
صفوت 1 0 لقا
مشيان 1 0 هروجي
پاكدامن 0 1 کچوک
لطفي 1 0 محسن

 

مرحله نهايي - دور ششم

ايران

3 1

ايتاليا

صفوت 0 1 پريماورا
مشيان 1 0 روماني
لطفي 0 1 پالميوتو
نوابي 0 1 لاکو

 

مرحله نهايي - دور هفتم

نروژ 2 2

ايران

وستول 1 0 صفوت
اوفستاد 0.5 0.5 مشيان
بوکمان 0.5 0.5 پاكدامن
هالورسن 0 1 نوابي

 

 

مرحله نهايي - دور هشتم

ايران 2 2 لبنان
مشيان 0 1 چلبي
پاكدامن 1 0 گابريل
لطفي 0 1 ترازي
نوابي 1 0 سوکار

 

مرحله نهايي - دور نهم

آفريقاي جنوبي

2.5 1.5

ايران

هيدنفلد 0.5 0.5 صفوت
کيربي 0 1 مشيان
گريواينز 1 0 پاكدامن
ايساکسون 1 0 عصار

 

مرحله نهايي - دور دهم

ايران

1.5 2.5 اسكاتلند
صفوت 0 1 آيتکن
مشيان 1 0 مک لئود
پاكدامن 0 1 بکينگهام
نوابي 0.5 0.5 تامسون

 

مرحله نهايي - دور يازدهم

پرتغال

2.5 1.5

ايران

دورائو 0.5 0.5 صفوت
اوليويرا 0.5 0.5 مشيان
ريبريو 1 0 پاكدامن
گونکالوز 0.5 0.5 لطفي

 

امتياز 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
30 3.5 4 2.5 3 2 2.5 3 3 3 2 1.5 * نروژ 25
29.5 2.5 3 3.5 4 2 3 2 3 2 2 * 2.5 فيليپين 26
28 2.5 3.5 4 2.5 2.5 3 2 2 2 * 2 2 آفريقاي جنوبي 27
26.5 3.5 4 2.5 3 3 1.5 1.5 2.5 * 2 2 1 ايتاليا 28
25.5 3.5 2 4 3.5 2.5 2.5 2 * 1.5 2 1 1 اسکاتلند 29
25 3 3 2 2.5 2.5 2.5 * 2 2.5 2 2 1 يونان 30
23 3.5 3.5 2.5 2 2.5 * 1.5 1.5 2.5 1 1 1.5 پرتغال 31
20 2 3 1 3 * 1.5 1.5 1.5 1 1.5 2 2 ايران 32
14.5 2 1.5 2.5 * 1 2 1.5 0.5 1 1.5 0 1 پورتوريکو 33
14.5 2 1 * 1.5 3 1.5 2 0 1.5 0 0.5 1.5 ايرلند 34
14 2.5 * 3 2.5 1 0.5 1 2 0 0.5 1 0 تونس 35
13.5 * 1.5 2 2 2 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1.5 0.5 لبنان 36

 

 
مجموع

مرحله نهايي - گروه C

مرحله مقدماتي - گروه 2

مرحله==>

درصد بازي امتياز POR SCO RSA LIB NOR ITA TUN IRL GRE PHI PUR GER RSA ISR FIN bye NOR USA ISL ESP

حريف=>

35.3 17 6 0.5 0 0.5 0 0 1 0.5 1 0 1 0 0 1 0   0 0 0.5 صفوت 1
52.6 19 10 0.5 1 1 0 0.5 1 1 0 0 1 1 0 0.5 0 1 1 0 0.5 0 مشيان 2
16.7 18 3 0 0 0 1 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 پاكدامن 3
36.4 11 4 0.5 0 0 1 0 0 1 1 0 0.5 0 لطفي 4
56.3 8 4.5 0.5 1 1 0 1 0.5 0.5 0 نوابي r1
0 3 0 0 0 0 عصار r2
36.2 76 27.5 1.5 1.5 1.5 2 2 1 3 1 1.5 2 3 0.5 1.5 1 1 2 0.5 0.5 0.5