تاريخچه المپيادهاي جهاني شطرنج

خانه

هفتمين دوره: استكهلم 1937

هفتمين دوره بازيهاي المپياد در سال 1937 در استكهلم برگزار شد . در اين بازيها كه 19 تيم را در برمي گرفت قهرمانان آمريكايي براي چهارمين دوره متوالي عنوان قهرماني را احراز نمودند. تيم آمريكا را رشفسكي ، فاين، كاشدان، مارشال و هوروويتز ياري مي دادند كه 5/54 امتياز حاصل مبارزه آنها در مقابل حريفان بود . تيم مجارستان با اختلاف 6 امتياز دوم شد و لهستان با 47 امتياز به مكان سوم دست يافت.

خواندنيها:

-    در سال 1936 شهر مونيخ آلمان گرچه ميزبان مسابقات المپياد شطرنج  بود، اما از آنجا كه فيده آن رقابتها را در اعتزاض به رفتار فاشيستي دولت آلمان تحريم كرده بود، بازيهايي آن سال در زمره المپيادهاي رسمي قرار نگرفت. 21 تيم در آن رقابتها حضور يافتند و مجارستان در غياب آمريكا قهرمان شد.

-    براي اولين بار تيم ديگري علاوه بر قهرمان، بازيهاي خود را بدون شكست پشت سر گذاشت. مجارستان در 11 ديدار پيروز شد و 7 بار مساوي كرد تا بدون شكست در جاي دوم قرار گيرد.

 

 
امتياز 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 كشور رتبه
54.5 3.5 3 3.5 4 4 3 3.5 3.5 2 2.5 3 3.5 2.5 2 3 2.5 3.5 2 آمريكا 1
48.5 4 4 3.5 3 2.5 2 3 3 3 2 3 2 3 2.5 2 2 2 2 مجارستان 2
47 4 3 2.5 4 3.5 3 2.5 2.5 1.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2.5 2 0.5 لهستان 3
47 4 3.5 2.5 4 3 4 2.5 3 2 3 2.5 3 2 1 2 1.5 2 1.5 آرژانتين 4
45 2.5 3 3.5 3.5 2.5 3 2.5 3 2 3 1.5 3.5 2.5 2 2 2 2 1 چكسلاواكي 5
44 3.5 2.5 3 2.5 2 3 2.5 2 3 2 2.5 3 2.5 2 3 1.5 1.5 2 هلند 6
41.5 4 3.5 3 3.5 3 3 3 0.5 2.5 2 3 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1 1.5 استوني 7
41.5 4 4 4 1.5 3 4 2 2 3.5 2 2.5 2.5 1 0.5 1 1.5 2 0.5 ليتواني 8
40 4 3.5 3 2 3.5 3 2.5 2 3 2 1.5 1 1.5 2.5 1.5 1.5 1 1 يوگسلاوي 9
38.5 2 3 3.5 2.5 3 3 2.5 2 3 2 2 2 2 1 1 0.5 2 1.5 سوئد 10
37.5 4 3 2.5 2.5 3 2 3 3 1 1 0.5 1.5 1 2 2 2.5 1 2 لتوني 11
34 2.5 3 2 2.5 2.5 3 1 1 2 2 2 3.5 2 1 1 1.5 1 0.5 فنلاند 12
34 2 3 3 3.5 2 3 3 1 1.5 1.5 2 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1 0.5 انگلستان 13
26.5 4 3 2 3 1.5 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 ايتاليا 14
24.5 2.5 1.5 2.5 2 2.5 2 1.5 1 1 0.5 1 1 2 1.5 1 0.5 1.5 0 دانمارك 15
23 2 1.5 3.5 2 1 0.5 1.5 1.5 1.5 2 2.5 0.5 1.5 0.5 0 0 1 0 ايسلند 16
22.5 3.5 2.5 0.5 1.5 2 1 2 1.5 0.5 1 0 1 1 0.5 1.5 1.5 0.5 0.5 بلژيك 17
19.5 2 1.5 2.5 2.5 1 1 1 1 1 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 1 0 1 نروژ 18
14 2 0.5 2 1.5 0 2 1.5 0 2 0 0 0 0.5 1.5 0 0 0 0.5 اسكاتلند 19
 
 

هشتمين دوره: بوينس آيرس 1939

افزايش تيم هاي شركت كننده در هشتمين دوره بازيها روش جديدي را براي انجام مسابقات طلب مي كرد. زيرا حضور 27 تيم ، برگزاي مسابقات را در يك گروه تقريباً غير ممكن مي نمود لذا در بدو امر تيم هاي شركت كننده به چهار گروه تقسيم شدند و پس از بازيهاي مقدماتي از هر گروه 4 تيم برتر براي حضور در گروه A و  تيم هاي بعدي براي گروه B انتخاب شدند . گروه A براي رتبه هاي اول تا شانزدهم مبارزه مي كردند و گروه B براي رتبه هاي هفدهم تا بيست و هفتم. در پايان تيم آلمان با 36 امتياز عنوان قهرماني را تصاحب كرد در حاليكه تيم لهستان با نيم امتياز كمتر به مقام دوم قناعت كرد و استوني با 5/33 امتياز سوم شدند. در اين دوره از مسابقات كه در سال 1939 و در بوئنوس آيرس برگزار شد به نام بزرگاني چون اليسكازس از آلمان ، كرس از استوني، كاپابلانكا از كوبا، تارتاكوور، نايدورف و فرايد من هر سه نفر از لهستان برمي خوريم.

خواندنيها:

-         براي اولين بار مسابقات در يك كشور غير اروپايي برگزار مي شد.

-    با توجه به برگزاي مسابقات در آمريكاي لاتين، تعدادي از كشورهاي اين منطقه براي اولين بار فرصت حضور در المپياد شطرنج را به دست آوردند.

-    آمريكا قهرمان 4 دوره گذشته، غايب بزرگ المپياد هشتم بود. بازيكنان آمريكا به خاطر دوري بلند مدت از خانه خواستار دريافت 2500 دلار شده بودند كه با درخواست آنها موافقت نشد.

-    با توجه به اشغال اتريش و چكسلاواكي توسط هيتلر، ديگر تيم هاي مستقل از اين دو كشور وجود نداشت. دو بازيكن اتريشي الاصل براي آلمان به ميدان رفتند و بازيكنان چكسلاواكي اجازه يافتند با تيمي مستقل اما نه تحت نام چكسلاواكي به ميدان بروند.

-    تمام تيم هاي اروپايي با يك كشتي به نام "پرياپوليس" پس از سه هفته سفر دريايي به محل برگزاي مسابقات رسيدند.

-    مرحله نهايي المپياد روز اول سپتامبر همزمان با آغاز جنگ جهاني دوم شروع شد. به همين خاطر تعداي از بازيكنان از جمله سه شطرنجباز تيم ملي انگلستان از ادامه رقابتها انصراف دادند و همين امر باعث خروج انگليس از جدول رقابتها شد.

-    با توجه به آغاز جنگ جهاني دوم، نتيجه 6 ديدار از جمله آلمان با فرانسه و آلمان با لهستان بدون انجام بازي 2-2 مساوي در جدول درج شد.

-    تعدادي از بازيكنان در پايان رقابتها حاضر به بازگشت به كشورهاي خود نشدند، از جمله نايدورف بزرگ كه براي هميشه در آرژانتين ماند.

-         المپياد هشتم تنها المپيادي بود كه هيچ نتيجه 4 بر صفر در آن رقم نخورد.   

 

نهمين دوره: دوبروونيك 1950

جنگ دوم جهاني المپياد جهاني شطرنج را همچون ساير رشته هاي ورزشي به تعطيلي كشاند و تنها بعد از گذشت يازده سال و در سال 1950 نهمين دوره بازيها در دوبروونيك ( يوگسلاوي) گشايش يافت نهمين دوره المپياد كه اولين بازيهاي بعد از جنگ جهاني محسوب مي شود از تعداد كمتري شركت كننده برخوردار بود و تنها 16 تيم را در بر مي گرفت. لذا برعكس دوره قبل بازيها فقط در يك گروه برگزار شد كه پس از 15 روياروئي تيم يوگوسلاوي با برخورداري از گليگوريچ، پيرك، تريفونوويچ و ويدمار با مجموع 5/45 امتياز اول شد. تيم آرژانتين با 5/43 امتياز در مكان دوم جاي گرفت و آلمان غربي رتبه سوم را احراز نمود ( لازم به يادآوري است كه كشور آلمان پس از جنگ جهاني دوم به دو كشو رجداگانه آلمان غربي و آلمان شرقي تقيسيم شده بود) از نظر انفرادي بهترين نتيجه را نايدورف كسب كرد او كه در ميز اول مبارزه مي كرد از مجموع چهارده بازي خود يازده امتياز كسب كرد. بايد اضافه كنيم كه نايدورف در اين دوره تيم آرژانتين را همراهي مي كرد زيرا در طول جنگ به آرژانتين مهاجرت كرده و تبعيت آن كشور را پذيرفته بود. در بين ساير نامداران حاضر در المپياد نهم مي توان از اساتيدي چون بولباچان از آرژانتين، اونزيكر از آلمان غربي، تريفونوويچ از يوگوسلاوي و اوانس از امريكا نام برد. در اين دوره از بازيها شاهد تغييري در تركيب تيم ها مي باشيم. در دوره هاي قبل هر تيم از چهار بازيكن اصلي و يك بازيكن ذخيره تشكيل مي شد در حاليكه از دوره نهم اعضاي تيم به 6 بازيكن ( چهار بازيكن اصلي و دو بازيكن ذخيره) افزايش يافت.

خواندنيها:

با توجه به اختلاف پيش آمده بين شوروي و يوگسلاوي، ديگر تيم هاي اروپاي شرقي به تبعيت از شوروي در اين رقابتها حضور نيافتند.

آمريكا با آنكه تنها تيمي بود كه بدون شكست رقابتها را تمام كرد، اما در نهايت در مكان چهارم قرار گرفت.

از 10 ديداري كه هله  فنلاندي براي كشورش به ميدان رفت 9 بازي مساوي شد كه از اين نظر جالب توجه است.

خانم سيلانس از فرانسه اولين زني بود كه در المپياد شطرنج بازي مي كرد.

در جريان ديدار آمريكا با يونان، رشفسكي مقابل ماستيچياديس مرتكب اشتباه بزرگي مي شود. او بي درنگ متوجه حركت بازنده خود مي شود و به حريف پيشنهاد تساوي مي دهد. حريف او غافل از وضعيت برنده مساوي را مي پذيرد.

 
امتياز 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
45.5 4 4 4 4 4 3 3 3.5 2 2 3 2.5 2 3 1.5 يوگسلاوي 1
43.5 3 3.5 3.5 4 3.5 3.5 2.5 2.5 3 3 4 1.5 1.5 2 2.5 آرژانتين 2
40.5 4 3.5 2 3 3 4 3 3 2.5 2.5 2.5 3 1.5 2 1 آلمان غربي 3
40 3.5 4 2.5 3 3 2.5 2.5 2 3.5 2 2.5 2 2.5 2.5 2 آمريكا 4
37 4 4 2.5 3.5 3.5 2 2 2 2.5 2.5 1.5 2 1 2.5 1.5 هلند 5
32 3 1.5 3 3.5 1.5 3.5 3 2 2 2.5 2.5 1.5 1.5 0 1 بلژيك 6
31.5 3.5 3.5 3 2 1.5 2.5 1.5 2 2.5 1.5 1.5 2 1.5 1 2 اتريش 7
30.5 2 4 2.5 2.5 3 2 2.5 2 1.5 2 1.5 0.5 1.5 1 2 شيلي 8
28.5 3.5 3.5 2 2.5 2.5 1 0.5 2 2 2 2 2 1 1.5 0.5 فرانسه 9
28 2.5 3 2 1.5 3 0.5 3.5 1.5 2.5 1 2 1.5 1 1.5 1 فنلاند 10
27.5 3.5 2 3 2 1.5 3.5 3 2 1.5 0.5 2 1.5 0 0.5 1 سوئد 11
25 2.5 2 3.5 3 2.5 1 1.5 1 2.5 2.5 0.5 1 1 0.5 0 ايتاليا 12
22 3.5 3 2 1 2 2.5 1.5 1.5 2 0.5 0.5 1 1 0 0 دانمارك 13
21.5 2 3 2 0.5 1 2 2 1.5 1 1 1.5 1.5 2 0.5 0 پرو 14
15 3.5 1 1 2 2 1 0.5 0 0.5 2.5 0 0 0.5 0.5 0 نروژ 15
12 0.5 2 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 2 0.5 1 0 0.5 0 1 0 يونان 16

 

دهمين دوره: هلسينكي 1952

دهمين دوره بازيها المپياد كه در سال 1952در شهر هلسينكي فنلاند گشايش يافت از يك نظر استثنايي به شمار مي رود و آنهم حضور مقتدرانه تيم شطرنج اتحاد شوروي   مي باشد. تيم اتحاد شوروي با تركيب كرس، اسميسلوف، برونشتين، گلر، بولسلاوسكي و كوتوف موفق شد مقام قهرماني را در اولين حضور خود در بازيها المپياد جشن بگيرد. جالب توجه است بدانيم كه استادان نامدار شوروي علاوه بر فتح دهمين دوره بازيهاي المپياد يازده دوره ديگر بطور متوالي اجازه عرض اندام به ديگران را نداد و 12 دوره متوالي فاتح مسابقات شناخته شدند. پس از تيم شوروي كه در مرحله نهايي 21 امتياز كسب كرده بود تيم آرژانتين با 5/19 امتياز به مقام دوم رسيد و رتبه سوم از آن آلمان غربي گرديد. لازم به ياد آوري است كه اين دوره از بازيها با توجه به 25 تيم شركت كننده در دو مرحله مقدماتي و نهايي برگزار شد.

خواندنيها:

-         دهمين المپياد شطرنج همزمان با المپيك تابستاني در هلسينكي برگزار شد.

-         گونزالس از كوبا و نايدورف از آرژانتين دو بازيكني بودند كه در تمام بازيهاي تيم هايشان به ميدان رفتند.

جدول فينال گروه A :

 
امتياز 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
21 3.5 3.5 3 2.5 2 2 2 2.5 شوروي 1
19.5 3.5 2.5 3.5 3 1.5 1.5 2.5 1.5 آرژانتين 2
19 2.5 3 2.5 3 2 2.5 1.5 2 يوگسلاوي 3
18 3.5 3 2 1.5 2 1.5 2.5 2 چكسلوواكي 4
17 2 3 1.5 2 2 2 2.5 2 آمريكا 5
16 3.5 2 2.5 2 2.5 1 1 1.5 مجارستان 6
13 2 2 1.5 2.5 2 1.5 0.5 1 سوئد 7
10.5 1.5 2 2 1 1 1 1.5 0.5 آلمان عربي 8
10 2.5 2 0.5 2 0.5 1.5 0.5 0.5 فنلاند 9

 

يازدهمين دوره: آمستردام 1954

سال 1954 شهر آمستردام شاهد مبارزه شركت كنندگان در يازدهمين دوره بازيهاي المپياد بود. تيم قدرتمند اتحاد شوروي با يك تغيير در تركيب تيم دوره قبل ( حضور بات و ينيك قهرمان جهان به جاي بولسلاوسكي) با اختلاف چشمگيري به عنوان قهرماني دست يافت . تيم شوروي در حالي در مرحله نهايي 34 امتياز كسب كرد كه قهرمانان آرژانتيني با هفت امتياز كمتر به عنوان دوم بسنده كردند و يوگوسلاوي با نيم امتياز كمتر از  تيم دوم در جايگاه سوم قرار گرفت. اين دوره از بازيها كه شاهد حضور 26 تيم بود و همانند دوره قبل در دو مرحله مقدماتي و نهايي برگزار گرديد.

خواندنيها:

ابتدا قرار بود بازيهاي اين دوره در آرژانتين برگزار شود كه به خاطر مشكلات مالي ميسر نشد و ميزباني به هلند واگزار گرديد.

پاول كرس كه در ميز چهارم براي شوروي بازي مي كرد از 14 بازي 13 بازي را برد و تنها در يك بازي مساوي كرد تا يك ركورد دست نيافتني به ثبت برساند.

بنت لارسن جوان كه براي نخستين بار در تركيب تيم  افول كرده دانمارك به ميدان رفت بعدها به يكي از ستاره هاي دنياي شطرنج تبديل شد.

 

جدول فينال گروه A :

  

امتياز 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
34 4 3.5 3 3.5 3.5 2 3 3 2.5 2.5 3.5 شوروي 1
27 3.5 3 2.5 3 2.5 3 2 2.5 3 1.5 0.5 آرژانتين 2
26.5 2.5 2.5 2 3.5 3 3 1.5 2.5 2 2.5 1.5 يوگسلاوي 3
24.5 2.5 3.5 2.5 3 2 1.5 2 3 2 1 1.5 چكسلوواكي 4
23.5 3 4 4 2.5 0.5 2.5 2 1 1.5 1.5 1 آلمان غربي 5
23 3.5 2 2 2 3 1 2 2 2.5 2 1 مجارستان 6
22 2.5 2 3 0.5 3 3 1.5 2.5 1 1 2 اسرائيل 7
21 2 3 2.5 3 1 1 3.5 2 1 1.5 0.5 هلند 8
17 2.5 1 2.5 1 3.5 2 1.5 1 0.5 1 0.5 انگليس 9
17 2.5 2.5 1.5 1.5 1 2 0 1.5 2 1.5 1 بلغارستان 10
15 2 1.5 3 1 2 2 0 0.5 1.5 1 0.5 سوئد 11
13.5 2 1.5 1.5 2 1.5 0.5 1 1.5 1.5 0.5 0 ايسلند 12