تاريخچه المپيادهای جهانی شطرنج

خانه

     
 

سومين دوره: هامبورگ 1930

سومين دوره بازيها در سال 1930 در شهر هامبورك انجام شد در حاليكه لهستان با بهره گيري از نامداراني چون تارتاكوور، روبين اشتاين و فرايد من با 48.5 امتياز مجارستان قهرمان دو دوره قبل را به زير كشيد. مجارستان با 47 امتياز در مكان دوم ايستاد و رتبه سوم نصيب آلمان شد كه 44.5 امتياز كسب كرده بود. علاوه بر استادان لهستاني، قهرمانان صاحب نامي چون ماركوزي از مجارستان ، زميش از آلمان و بالاخر آلخين از فرانسه در مسابقات حضور داشتند. بد نيست بدانيم كه آلخين بهترين نتيجه را بين 90 شركت كننده به دست آورد او از مجموع 9 بازي خود 9 امتياز كسب كرد بدون يك شكست و يا تساوي .

 
امتياز 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
48.5 3.5 3.5 4 4 2.5 3 3.5 2.5 2.5 4 3 1.5 2 1.5 2 2 3.5 لهستان 1
47 3 4 4 4 4 3.5 3.5 3.5 3 2 2 1.5 3 1.5 2 2 0.5 مجارستان 2
44.5 4 3 2.5 2 3.5 2.5 3 3.5 3.5 3 3 1.5 0.5 2 3 2 2 آلمان 3
43.5 4 3 2 3.5 3 2 3 3 3.5 2 1.5 2 4 2 1 2 2 اتريش 4
42.5 3.5 3.5 3 4 2 2.5 3.5 2 1 3.5 2.5 0.5 2 2 2 2.5 2.5 چكسلاواكي 5
41.5 4 4 3 3 3.5 2.5 1.5 2.5 2.5 2 2 2.5 2 0 3.5 1 2 آمريكا 6
41 2 4 3 2.5 1 3.5 3 3 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 2 2.5 2.5 2.5 هلند 7
40.5 3.5 3 3.5 2.5 2 2.5 3.5 2.5 3 2 2.5 2 1.5 2.5 1 2 1 انگلستان 8
40 4 3.5 3 3.5 3.5 3 3 2.5 2 2 2.5 2 0.5 2 1 2 0 سوئد 9
35 3.5 2 3 4 3 3 2 1 2 1 2.5 1.5 3 0.5 0.5 1 1.5 لتوني 10
31 4 2.5 2.5 3 1 2 2 3 1.5 1.5 1 1.5 2 1 0.5 0.5 1.5 دانمارك 11
28.5 2.5 3 3 1.5 3.5 2.5 2 2 1 0.5 1 2.5 0.5 1 1 0.5 0.5 فرانسه 12
28.5 2.5 2.5 3.5 3.5 1 1.5 2 1 1 1.5 0.5 1.5 1.5 2 1.5 0.5 1 روماني 13
22.5 2 1 1 0 3 0.5 3 1 0.5 2 3 0.5 2 1 0.5 0 1.5 ليتواني 14
22 2.5 3.5 1 4 0.5 2.5 1 0 0.5 1.5 1.5 1 0 0.5 2 0 0 ايسلند 15
21.5 1.5 2 3 3 0.5 1 1.5 1 1 0.5 1 1 1 2 1.5 0 0 اسپانيا 16
18 2 2 0.5 3 1.5 1 1.5 2 0.5 1 0 0 0.5 1 1 0 0.5 فنلاند 17
16 2 2.5 1.5 2 1.5 1.5 0 0.5 0 0.5 2 0 0.5 0 0 1 0.5 نروژ 18
 

 

چهارمين دوره: پراگ 1931

چهاردهمين دوره المپياد كه در سال 1931 با شركت 19 تيم به روش گذشته در پراك برگزار شد شاهد پيروزي تيم آمريكا بود استاداني چون كاشدان، مارشال و هوروويتز با كسب 48 امتياز قهرماني آمريكا را رقم زدند. پس از آمريكا، تيم هاي لهستان و چكسلواكي به ترتيب با 47 و 5/46 امتياز دوم و سوم شدند حضور بزرگاني چون آلخين از فرانسه ، تارتاكوور از لهستان و پتروف از لتوني در كنار قهرمانان آمريكا بازيهاي جالب توجهي را به نمايش گذاشتند.

 

 
امتياز 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
48 3 4 4 3.5 3.5 3 3 2 2.5 2.5 2.5 1.5 2.5 1.5 2 1.5 3.5 2 آمريكا 1
47 2.5 4 2.5 4 3 3.5 3 2 2.5 3.5 1.5 2 2 1.5 3 2 2.5 2 لهستان 2
46.5 4 3.5 4 3.5 3.5 2.5 2.5 3 2.5 3 1.5 2.5 2 2.5 1.5 2.5 1.5 0.5 چكسلاواكي 3
46 4 3.5 3.5 3 3 3.5 2.5 2.5 1.5 2.5 3.5 2.5 2 1.5 1 1.5 2 2.5 يوگسلاوي 4
45.5 3.5 3.5 4 3 3 3 2.5 3 2.5 2.5 0.5 1.5 2 2.5 3 2.5 1 2 آلمان 5
45.5 4 3.5 4 2.5 2.5 3 3 2.5 3 1 1.5 2.5 2 1.5 2.5 1.5 2.5 2.5 لتوني 6
45.5 3.5 3 3.5 3 3.5 2 3 4 3 2.5 2 1 2 2 2 2 2 1.5 سوئد 7
45 3 2.5 3 3.5 4 2.5 3 2.5 2.5 1.5 2.5 3 1.5 2.5 1.5 1.5 2 2.5 اتريش 8
44 3.5 3.5 3.5 3 3 1.5 1.5 3 2.5 2.5 1.5 2 2.5 3.5 0.5 2.5 2.5 1.5 انگلستان 9
39.5 3 3.5 3.5 2.5 3 3 2 3 1.5 1.5 2.5 1.5 3 1.5 1.5 1 0.5 1.5 مجارستان 10
35 4 2 3 2.5 2 2 3.5 0 2.5 1.5 1.5 1 1 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 هلند 11
34 3 3 2.5 2.5 1 2.5 3 4 1 1 1.5 0 1.5 1 1.5 1 2 2 سوئيس 12
30.5 3 3 3 3 1 2 1 0.5 2 2.5 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1 1 ليتواني 13
29.5 2.5 3 3 1.5 1.5 2 1.5 2 1 2.5 1.5 2 1 1 0.5 1.5 0.5 1 فرانسه 14
28 3 2 1.5 3 2.5 3 3 2 1 1 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 روماني 15
24 2 3.5 2.5 1 2.5 1 1.5 1.5 1.5 1 0.5 1 1.5 1 1 0.5 0 0.5 ايتاليا 16
19.5 3 3.5 1.5 2.5 1 1 1.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0.5 0 1.5 0 دانمارك 17
15.5 2 0.5 0.5 2 1 1 1 2 0.5 0.5 1.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 نروژ 18
15.5 2 1 2 1 1.5 1 1 0 1 0.5 1 0.5 0 0.5 0 0 1.5 1 اسپانيا 19

 

 

پنجمين دوره: فولك استون 1933

پنجمين دوره بازيها در سال 1933 در شهر فولك استون (انگلستان) گشايش يافت كه در ميان 15 تيم شركت كننده تيم قدرتمند امريكا با بهره گيري از اساتيدي چون كاشدان، مارشال و فاين و كسب 39 امتياز گوي سبقت را از ديگران ربود در حاليكه چكسلواكي با 5/37 و سوئد با 34 امتياز دوم و سوم شدند. دراين دوره از بازيها آلخين كه در روي ميز اول تيم فرانسه مبارزه مي كرد  با 5/9 امتياز از مجموع 12 بازي ، بهترين بازيكن شناخته شد .

خواندنيها:

  • فولك استون شاهد كمترين حضور تيمها در تاريخ 80 ساله المپيادها بود. آرژانتين، مكزيك، اسپانيا و استوني علي رغم اعلام آمادگي، در رقابتها حضور پيدا نكردند تا در نهايت جدول مسابقات با 15 تيم بسته شود.

  • تمام بازيكنهاي حاضر در رقابتها حداقل 4 بازي انجام دادند، چيزي كه در هيچ دوره ديگر رخ نداد.

  • كارل شاليكا از چكسلاولكي تنها بازيكني بود كه هيچ تساوي در كارنامه اش ثبت نشد.

 

 

 
امتياز 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
39 3.5 3.5 3 2 2.5 3 3 3 4 3 2.5 3 1.5 1.5 آمريكا 1
37.5 3.5 4 3.5 3.5 3.5 3 2 1.5 2.5 2 0.5 2.5 3 2.5 چكسلاواكي 2
34 3 2.5 3.5 3.5 2.5 2.5 1.5 3.5 2 1.5 2.5 2 1 2.5 سوئد 3
34 3.5 4 2.5 3.5 2 2 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2 1.5 1 لهستان 4
34 3.5 3 3 2.5 2.5 2 3.5 2.5 1.5 2 1.5 1.5 3.5 1.5 مجارستان 5
33.5 3 2.5 3 3.5 2 2.5 3 2.5 2.5 2 1.5 2.5 2 1 اتريش 6
30.5 2.5 2 4 2.5 2 2.5 3 2.5 1.5 2.5 2 2 1.5 0 ليتواني 7
28 3.5 2.5 2.5 2.5 1.5 2.5 3 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 2.5 1 فرانسه 8
27.5 3.5 3 2.5 2.5 3 2.5 1 1 1 0.5 1.5 2.5 2 1 لتوني 9
27 3.5 2 1.5 3.5 3 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 1 1 انگلستان 10
24.5 3 3 1.5 1.5 1 1 2.5 2 2 1.5 2 1.5 0.5 1.5 ايتاليا 11
22.5 3 3 3.5 2.5 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 2 دانمارك 12
17 2 1 0.5 2.5 2.5 1.5 1.5 0 1 1 1.5 0.5 0.5 1 بلژيك 13
17 1 3 1 1 2 1 1.5 2 1.5 1 0 1.5 0 0.5 ايسلند 14
14 3 2 1 1 0.5 0.5 0.5 1.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 اسكاتلند 15

 

ششمين دوره: ورشو 1935

ورشو پايتخت لهستان شاهد برگزاري ششمين دوره بازيها بود. در اين دوره كه در سال 1935 انجام شد 20 تيم حضور داشتند كه تيم آمريكا با تركيب فاين، مارشال، كوپچيك، ديك و هوروويني با 54 امتياز مقام چند دوره قبل را تكرار كرد و عنوانهاي دوم و سوم را سوئد با 5/52 و لهستان با 52 امتياز احراز نمودند . استاداني چون فلور از چكسلوالي وليليانتال از مجارستان در اين دوره حضوري فعال داشتند.

خواندنيها:

  • كوپچيك و ديك از تيم آمريكا اصليتي لهستاني داشتند و در حقيقت در سرزمين پدري خود بازي مي كردند.

  • تلاش كشور ميزبان براي متقاعد كردن فيده جهت شركت دادن تيمهاي شوروي و آلمان كه در آن زمان عضو فيده نبودند بي ثمر ماند.

  • آلخين گرچه بازهم دور از خانه اصلي و براي فرانسه بازي مي كرد، اما چهره شاخص رقابتها بود.

  • نايدورف جوان كه بعدها به يكي از سرشناس ترين شطرنجبازان جهان تبديل شد، براي اولين بار در تاريخ المپيادها براي تيم ميزبان به ميدان رفت.

امتياز 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
54 3 3.5 3.5 4 3 3.5 2.5 3.5 2.5 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 1 2.5 1.5 آمريكا 1
52.5 3.5 3 4 4 3 3 3 2.5 2.5 3 3.5 2.5 3.5 2 1.5 2 2 1.5 2.5 سوئد 2
52 4 4 4 2 3 3 2.5 3 3.5 3.5 2.5 3 2 2 1.5 2 2.5 2.5 1.5 لهستان 3
51 3 3.5 3.5 3 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 3 1.5 2 3 2 1.5 2 3 مجارستان 4
49 4 3.5 3 2.5 3.5 2 3 4 2 3 3 2 2.5 2 2 2 2 2 1 چكسلاولكي 5
45.5 4 1.5 3 3 2.5 3 3 2.5 2.5 3 3 2 2 1 2 1 2.5 2.5 1.5 يوگسلاوي 6
43.5 4 3.5 3 1.5 2.5 3 2 1.5 2.5 2 2 1.5 2 3 2 2 2 2 1.5 اتريش 7
42 3 3.5 3.5 2.5 3 2.5 2.5 1.5 2 2.5 2.5 1 2 2 1.5 2.5 2 0.5 1.5 آرژانتين 8
41 3 2.5 3.5 3 3 3 1.5 2.5 1 1.5 2 3 2.5 2 2 1 1 1.5 1.5 لتوني 9
38 4 4 2 2 3 3 2 1.5 2.5 2.5 2 1.5 2 1 1 1.5 1.5 0.5 0.5 فرانسه 10
37.5 3.5 3 4 3.5 3.5 2.5 2 1.5 1.5 1.5 2.5 1.5 2 1 1 1 0.5 1 0.5 استوني 11
37 3.5 2 3 1.5 1 2.5 1.5 3 2.5 1.5 3 2 1.5 1.5 2 1.5 0.5 1.5 1.5 انگلستان 12
35 2 3.5 1 4 2 2 2 1 2.5 2.5 1.5 2.5 2.5 1.5 0 1.5 1 1.5 0.5 فنلاند 13
34 3 3 1 1.5 2 1.5 2 2.5 2 2 2.5 1.5 2 1 1 1.5 1.5 1 1.5 ليتواني 14
32 4 3.5 2 2.5 2 2.5 2 1.5 1.5 1 1 1.5 1 1 2 0.5 1 1 0.5 فلسطين 15
31.5 3.5 2 3 3.5 2 2 2 3 0.5 1 1 1 1.5 1.5 0.5 0.5 1 1 1 دانمارك 16
27.5 2.5 3 2 0.5 1.5 2.5 0 2.5 0.5 2 1 1.5 2.5 1 1.5 1 2 0 0 روماني 17
24 3.5 1.5 2 1 2 3 3 1 0 2 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0 0 0.5 ايتاليا 18
21 3 2.5 1 2 0.5 1 0.5 2 1 0 1.5 0.5 0.5 2.5 0.5 0.5 0 1 0.5 سوئيس 19
12 1 0.5 1.5 0.5 0 1 2 0.5 0.5 0 1 1 0 0 0 1 0 0.5 1 ايرلند 20