شطرنج قهرمانی غرب آسيا (منطقه 3.1 جهانی)

 23 آذر تا 2 دی ، بيروت،  لبنان

West Asia (Zone 3.1) Chess Championship Men & Women
Beirut, Lebanon , December 13-22, 2004

نتايج بازيکنان ايران
 

Iranian Players Results


خانه - Home

 

ايران قهرمان مطلق غرب آسيا

2/10/83 – مسابقات شطرنج قهرماني غرب آسيا (زون a3.1) جهاني با قهرماني نماينده هاي ايران در هر دو گروه مردان و زنان پايان يافت. در گروه مردان استاد بزرگ احسان قائم مقاني در ادامه پيروزيهاي درخشان چند ماه اخير بالاتر از 13 شطرنجباز ديگر با 7.5 امتياز از 9 بازي به تنهايي درصدر ايستاد. قائم مقامي در حالي عنوان قهرماني را از آن خود کرد که استاد بزرگ قطري المضيحکي شماره يک جدول را در اختيار داشت و تدارک فراواني براي کسب تنها سهميه غرب آسيا براي رقابتهاي جهاني ديده بود. آرش روغني ديگر نماينده ايران با 4 امتياز نتوانست در حد انتظار ظاهر شود.
در گروه زنان نيز استاد بين المللي بانوان آتوسا پورکاشيان در يک رقابت نزديک با کناريک موراديان از لبنان موفق شد با 8.5 امتياز از 9 بازي قهرمان شود. موراديان دوم شد و شادي پريدر مدافع عنوان قهرماني به مقام سوم بسنده کرد. رقابتهاي زنان با حضور 10 بازيکن به صورت دوره اي انجام گرفت.
به اين ترتيب شطرنجبازان کشورمان در رقابتی که تمام شرکت کنندگان ديگر را نماينده هاي کشورهاي عربي تشکيل مي دادند با درايت و تلاش قابل توجه موفق شدند بالاتر از رقيبان خود تنها سهميه هاي غرب آسيا براي مسابقات آتي قهرماني جهان را از آن خود کنند.

 

 
2.GM - Ehsan Ghaem Maghami (2558)
Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opponent Najjar Hakki Al Sayed Ermenkov Khader Al-Modiahki Khairallah Saleh Maasarani
Country LIB SYR QAT PLE JOR QAT LIB UAE LIB
Rating FM-2337 IM-2449 IM-2454 GM-2454 FM-2362 GM-2577 FM-2323 FM-2312 2172
Result 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1
Points 1 2 2.5 3 4 4.5 5.5 6.5 7.5
 

 

8.FM - Arash Roghani (2346)
Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opponent Al-Modiahki Ermenkov Mahmoud Kassis Khairallah Khader Maasarani Hakki Noah
Country QAT PLE LIB LIB LIB JOR LIB SYR IRQ
Rating GM-2577 GM-2454 2101 2221 FM-2323 FM-2362 2172 IM-2449 2349
Result 0 0 1 1 0 0 1 0 1
Points 0 0 1 2 2 2 3 3 4

 

WIM - Atousa Pourkashiyan (2217)
Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opponent Al-Hammadi Jalloul AlHarmoudi Paridar Algildah Shamiyah Mouradian S Mouradian K Makhlouf
Country UAE LIB UAE IRI SYR LIB LIB LIB LIB
Rating WFM-1935 WFM - WIM-2242 1825 - - WIM-2119 -
Result 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1
Points 1 2 3 4 5 6 6.5 7.5 8.5

 

WIM - Shadi Paridar (2242)
Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opponent Mouradian K Makhlouf Al-Hammadi Pourkashiyan Al-Harmoudi Jalloul Algildah Shamiyah Mouradian S
Country LIB LIB UAE IRI UAE LIB SYR LIB LIB
Rating WIM-2119 - WFM-1935 WIM-2217 - WFM 1825 - -
Result 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Points 0 1 2 2 3 4 5 6 7