شطرنج رده هاي سني قهرماني آسيا

20 تا 28 آذر 83، سنگاپور

Asian Youth Chess Championships 2004
10-18 December 2004, Singapore

نتايج تيم هاي ملي دختران و پسران ايران
 

Iranian Girls and Boys Results


خانه - سايت رسمي مسابقات
 

قهرماني رده هاي سني آسيا

23/9/83 - مسابقات شطرنج قهرماني رده هاي سني 8، 10، 12 و 14 سال دختران و پسران (آزاد)  آسيا از روز شنبه 21 آذر در سنگاپور آغاز شده است. حضور 315 شطرنجباز از 24 کشور آسيا - اقيانوسيه رکورد بي نظيري در تاريخچه اين رقابتها محسوب مي شود. از کشورمان 14 نونهال و نوجوان آينده ساز در رقابتهاي قهرماني آسيا حضور يافته اند. رقابتها در 9 دور برگزار مي شود.

 
Cat. Player Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points Rank
G10 Khalaji, Hamieh 1
IND
0
MGL
1
PHI
1
SRI
1
QAT
0
IND
0.5
SIN
0
IND
1
VIE
5.5 7
G12 Hejazipour, Mitra 1
INA
0.5
MYA
1
UZB
1
QAT
0
AUS
0
IND
1
SIN
1
VIE
1
VIE
6.5 5
G14 Saeidpour, Mona 0.5
INA
0
SIN
1
MAS
0.5
SRI
1
IRI
0
IND
0
VIE
0
PHI
1
QAT
4 23
G14 Alavi Hour, Homa 0
IND
1
SRI
0
VIE
1
SIN
0
IRI
1
PHI
0
MGL
0
SRI
0.5
PHI
3.5 30
G14 Hosseini, Elmira 0.5
SIN
0
INA
1
SIN
0
UZB
1
NZL
0.5
IND
1
IND
0.5
VIE
0
IND
4.5 17
O8 Zare, Mohammad 1
-
0
IRI
0
UAE
0
TPE
1
INA
0
SIN
0
SIN
1
CHN
0
SRI
3 36
O8 Samadi, Borna 1
TPE
0
IND
0
SIN
1
INA
0
IND
1
SIN
1
SIN
1
SIN
0
IND
5 15
O8 Kowsari Nia, Amir 1
SIN
1
IRI
1
SIN
0
IND
1
SIN
0
VIE
0
UAE
1
CHN
1
IND
6 7
O10 Mirzaei, Saleh 1
IND
0.5
IND
1
IND
1
IND
0
SIN
0
VIE
1
SIN
0
AUS
1
IND
5.5 12
O12 Lameei, Hadi 0
SIN
1
SIN
1
QAT
1
SIN
0.5
UAE
0.5
SIN
0.5
IRI
1
MAS
0
IND
5.5 11
O12 Koohestani, Shahin 0
IND
1
SIN
1
UAE
0
VIE
1
SIN
1
IND
0.5
IRI
1
SIN
1
SIN
6.5 5
O12 Khodadadi, Kamran 0
IND
0
FIJ
1
SIN
1
SIN
0
SIN
0
SIN
0
PHI
0
TPE
0.5
QAT
2.5 47
O14 Behmardi, Rostam 0
UZB
1
SIN
0.5
SIN
1
AUS
1
IND
0.5
IRI
0.5
SIN
0
IND
1
SIN
5.5 9
O14 Toufighi, Homayoon 2146 1
SIN
1
QAT
1
AUS
0
VIE
0
IND
0.5
IRI
1
AUS
1
PHI
1
VIE
6.5 4